ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης

Να είσαι εκεί που

σε ψάχνουν!

Στην πρώτη σελίδα!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Στην ευρύτερη δυνατή θεώρησή του, το Internet Marketing έχει σκοπό να φέρει την προσφορά εκεί όπου υπάρχει η ζήτηση. Αυτό, σε διαδικτυακό επίπεδο, γίνεται, σε παραλληλισμό με το συμβατικό εμπόριο.

Learn more
Cyber Advertisement Team | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ | SEO | Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης >Μεθοδολογία >Η ιστοσελίδα /

Η ιστοσελίδα


Η ιστοσελίδα


Δίνουμε επομένως μεγάλη σημασία στην ιστοσελίδα και είναι βέβαια ο πελάτης μας που, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα αγοράς, θα μας οδηγήσει στην δημιουργία της. Εμείς, κάνοντας τις «σωστές» ερωτήσεις, μεταφράζουμε τις λειτουργικές απαιτήσεις του πελάτη σε χαρακτηριστικά ιστοσελίδας και αυτά ενσωματώνουμε σε αυτήν.

 

Έχουμε όμως διαπιστώσει από την εμπειρία μας ότι, σε όχι λίγες περιπτώσεις, ο επιχειρηματίας να έχει μια περιορισμένη οπτική της αγοράς, ή των χαρακτηριστικών της, ή των δημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών της πελατείας του.

 

Αυτό ίσως συμβαίνει επειδή το διαδίκτυο υποχρεώνει τον πωλητή να «δει» την επιχείρησή του με τα μάτια του «δυνητικού αγοραστή», με την έννοια του τι ακριβώς είναι ελκυστικό ή λειτουργικό στον τελευταίο. Με αυτό το πλαίσιο αναφοράς, έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις πελατών μας που, στο τέλος της συνάντησής μας για την παραμετροποίηση της ιστοσελίδας τους, μας ανέφεραν ότι «αυτό δεν το είχαν σκεφθεί», ή «ποτέ δεν φαντάζονταν ότι κάτι συγκεκριμένο είχε σημασία». Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο κανείς να πηγαίνει σε μια τέτοια συνάντηση με ανοιχτό μυαλό και έτοιμος να «δει» καινούργιους ανοιχτούς ορίζοντες.

 

Βέβαια, οι σχετικά πολλαπλασιαστικές δυνατότητες προσέγγισης «δυνητικών αγοραστών» που δίνει το Διαδίκτυο, είναι γεγονός ότι εκπλήσσουν πολλούς, αλλά σε κάθε περίπτωση η επιλογή είναι του πελάτη μας, με εμάς να ενημερώνουμε για τις δυνατότητες αυτές. Επίσης, σκόπιμο είναι κανείς να θεωρεί ότι οι συνδυασμοί στην προσέγγιση «δυνητικών αγοραστών» μπορούν να αποτελέσουν μια μορφή «Στρατηγικού Σχεδιασμού» Internet Marketing, στον οποίο η προσέγγιση θα γίνεται κατά στάδια, ώστε ίσως να προσαρμόζεται κατάλληλα και η εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης, κάτι που είναι βέβαια απόλυτα κυρίαρχο.

 

Εν ολίγοις πάντως, μια ιστοσελίδα πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένη ώστε, όταν ο «δυνητικός αγοραστής» αναζητά στην μηχανή αναζήτησης Google (που είναι πλέον η κορωνίδα των μηχανών αναζήτησης) ένα προϊόν/υπηρεσία, οι αλγόριθμοι της Google να θεωρούν ότι η ιστοσελίδα του πελάτη μας είναι επαρκώς σχετική με την αναζήτηση, ώστε να τοποθετηθεί στην πρώτη οθόνη, όσο το δυνατό πληρέστερα προς την κορυφή.

 

Αυτό είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα και υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι που το καθορίζουν, κάτι στο οποίο αναφερόμαστε στην ενότητα «Εμπορικότητα».

 

Προφανώς όμως, από την στιγμή που η ιστοσελίδα μας είναι στην οθόνη του «δυνητικού αγοραστή», πρέπει αυτή να τον παρακινεί να μείνει σε αυτήν όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο και να επισκεφθεί όσο το δυνατό περισσότερες σελίδες της. Γι’ αυτό, σημασία έχουν τόσο η ελκυστικότητα (σχετική ενότητα παρακάτω), όσο και η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας (σχετική ενότητα παρακάτω), όχι απαραίτητα με αυτή την σειρά σπουδαιότητας, ενώ, όπως στα περισσότερα πράγματα στη ζωή που έχουν κάποιο κόστος απόκτησης, η επιτυχία έγκειται στην εύρεση της «χρυσής τομής».

 

Στην προσπάθεια αυτή, η συζήτησή με τον πελάτη μας, η εκ μέρους του καλή προαίρεση ως προς τις προτάσεις μας αλλά και η δυνατότητα μέτρησης της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό («Ανάλυση Ανταγωνισμού» στα Εργαλεία), θα συνεισφέρουν στην εύρεση και υλοποίηση της «χρυσής τομής». 

 

 

Xenofon Apakis | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΒΟΛΟΣ | Κατασκευή Ιστοσελίδων ΒΟΛΟΣ | ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΒΟΛΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP ΒΟΛΟΣ