ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης

Να είσαι εκεί που

σε ψάχνουν!

Στην πρώτη σελίδα!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Στην ευρύτερη δυνατή θεώρησή του, το Internet Marketing έχει σκοπό να φέρει την προσφορά εκεί όπου υπάρχει η ζήτηση. Αυτό, σε διαδικτυακό επίπεδο, γίνεται, σε παραλληλισμό με το συμβατικό εμπόριο.

Learn more
Cyber Advertisement Team | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ | SEO | Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης >Η Φιλοσοφία μας /

Η Φιλοσοφία μας


Η Φιλοσοφία μας


Η μετάβαση τις Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας από το «χαρτί» στην «οθόνη» έγινε με κάποια διαφορά φάσεως από την υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως λόγω τις κρατικής αρτηριοσκληρωτικής δομής, αλλά και τις καταρχήν έλλειψης αποδείξεων ότι αυτό θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

 

Η αλήθεια είναι τις ότι οι Ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα στερείτο ανθρώπων με την νοητική ευρύτητα και δυνατότητα αντίληψης που οι νέες τεχνολογίες απαιτούν.

 

Η μέχρι τώρα επιτυχής λειτουργία τις Cyber Advertisement Team (CAT) αποδεικνύει ότι μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε μια δύσκολη αγορά από το εμβρυακό στάδιο στο σημερινό, τις σχετικής ωρίμανσης. Αυτό το επιτύχαμε «εκπαιδεύοντας» τις πελάτες μας αφενός και προσφέροντάς μεγάλη ευελιξία από πλευράς πόρων αφετέρου, μια και στα πρώτα στάδια μια τεχνολογική πρόοδος δεν παρουσιάζεται «προτυποποιημένη», αλλά με τις εναλλακτικές μορφές.

 

Σήμερα, όπου οι διαθέσιμες τεχνολογίες έχουν κάπως κατανοηθεί από το ευρύ κοινό και τυποποιηθεί, η προσέγγισή μας έχει μεν εξελιχθεί, αλλά δεν έχει ξεφύγει από τις βασικές αρχές, που επιγραμματικά είναι:

 

·Η πλήρης ενημέρωση του πελάτη και ο, μέσω στιβαρής διάγνωσης τις αγοράς και κατανόησης των συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων του πελάτη μας, καθορισμός τόσο των συγκεκριμένων εργαλείων αλλά και του μείγματος που ενδείκνυται για την περίπτωσή του

·Η τεκμηρίωση τις συνολικής λύσης που συμφωνήθηκε με καταγραφή των συγκεκριμένων τεχνικών παραμέτρων και η, στα πλαίσια του τεχνικώς εφικτού, προ-εκτίμηση τις αποτελεσματικότητας τις στρατηγικής Internet Marketing

·Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός του συνολικού έργου τις υλοποίησης που, μέσα από τα χρονοδιαγράμματα των παραδοτέων, φροντίζει να προλαμβάνει προβλήματα πριν αυτά φανούν, παρά να τα θεραπεύει όταν προκύψουν

 

Παρά την εξέλιξη και τυποποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε, η εφαρμογή και η απόδοσή τις στην πράξη δεν είναι «ντετερμινιστικές» (1+1=2), είναι φυσικό μια και μιλάμε για «συμπεριφοριστικά» μοντέλα αγοράς, αλλά «στοχαστικές», έχουν δηλαδή σχέση με τυχαίες μεταβλητές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μετρήσιμες, απλά ότι η μετρησιμότητα είναι συνάρτηση σεναρίων και αποδοχών (πιθανοτήτων).

 

Για τον λόγο αυτό, ποτέ δεν είδαμε την εργασία τις ως «επάγγελμα», αλλά ως «αποστολή», ιδιαίτερα δεδομένου ότι ως τομέα απασχόλησης τον βρίσκουμε πάντοτε συναρπαστικό και δημιουργικό.

 

Θεωρούμε ότι μπορέσαμε να «παντρέψουμε» επιτυχώς την αποστολή μας αυτή με ένα απόλυτα οργανωμένο «σύστημα παροχής αξίας» στον πελάτη μας, κάτι που πιστεύουμε μας έφερε έως εδώ και θα συνεχίσει να μας ανεβάζει και στο μέλλον. 

 

 

Xenofon Apakis | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΒΟΛΟΣ | Κατασκευή Ιστοσελίδων ΒΟΛΟΣ | ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΒΟΛΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP ΒΟΛΟΣ